Kronika obce Herink za kovidový rok 2020 je zde

 

 

Zápis nejdůležitějších událostí, které se v Herinku odehrály v r. 2019, najdete v nové kronice

 

 

Zápis událostí v r. 2018 nabízí už čtvrtá část novodobé kroniky Herinku. V přílohách najdete souhrn materiálů z loňských výstav ke 100. výročí založení Československé republiky. Pokud tyto akce unikly vaší pozornosti, můžete zjistit, jak se před 100 lety žilo v Herinku a okolí. Příloha 'Co o nich víme po 100 letech' je oproti výstavě ještě doplněná o další údaje, které se dodatečně podařilo z různých zdrojů získat.

Kronika obce Herink 2018

 

 

Co se stalo v roce 2017? V příloze najdete také paměti pana Jaroslava Bočka, který zaznamenal své vzpomínky na dění v obci od r. 1990, kdy znovu získala svou samostatnost.

Příloha 1 - Zpravodaj

2017 Příloha 3 kronika pana Bočka

 

Co se v Herinku stalo v roce 2016 si můžete přečíst v dalším zápisu do obecní kroniky.  Mimo to zde najdete také události, které se zde odehrály v letech 1990 až 2014.

Kronika obce Herink 2016

Příloha 1_1 Zpravodaj

Příloha 1_2 Zproavodaj 2

Příloha 2 Letecké snímky

Příloha 3

Příloha 4 Plán

Příloha 5 Zpráva starostky

 
 
 

Pro zájemce zveřejňujeme první díl obecní kroniky, který byl zastupitelstvem schválený v květnu 2016. V dodatku je také nástin historie Herinku od nejstarších zmínek o obci do r. 1990.

Kronika obce Herink 2015