Pro zájemce zveřejňujeme první díl obecní kroniky, který byl zastupitelstvem

schválený v květnu loňského roku. V dodatku je také nástin historie Herinku

od nejstarších zmínek o obci do r. 1990.

 

Kronika obce Herink 2015

 

 

 

Co se v Herinku stalo v roce 2016 si můžete přečíst v dalším zápisu do obecní kroniky. 

Mimo to zde najdete také události, které se zde odehrály v letech 1990 až 2014.

Kronika obce Herink 2016

Příloha 1_1 Zpravodaj

Příloha 1_2 Zproavodaj 2

Příloha 2 Letecké snímky

Příloha 3

Příloha 4 Plán

Příloha 5 Zpráva starostky