Padlí v 1. sv. válce

Všechny materiály z výstavy v Popovičkách a další, dosud nepublikované, najdete v příloze k zápisu do obecní kroniky za r. 2018.
 

Pokud máte sami zájem získat informace o svých předcích, je možné o vyhledání dostupných dat požádat Vojenský historický archiv:

Požádejte e-mailem na adresu podatelna-vua@army.cz

Sdělte všechny dostupné údaje o hledané osobě:

jméno, příjmení, rok narození (velmi důležité), místo narození (pokud je Vám známo), příp. vše podstatné, co víte k vojenské službě hledaného

...a připojte Vaši korespondenční adresu, telefonický kontakt a Váš souhlas s vyúčtováním služeb pro žadatele (viz ceník - www.vuapraha.cz, badatelský řád, příloha č. 3)

Vojenský archiv nabízí:

1. již zpracované databáze (viz webové stránky VÚA):

          a) legionářů

          b) padlých ve 2. sv. válce

          c) příslušníků čs. voj. jednotek v zahraničí za  2. sv. války

          d) padlých v 1. sv. válce  - zatím za rok 1914

2. vojenské osobní spisy:

          a) vojenské kmenové listy (záznamy o vojenské službě) - pouze do roku narození 1910

          b/ kvalifikační listiny (záznamy důstojníků)

          c/ legionářské spisy + legionářské  karty

          d) vojenské matriky

          e) kartotéky padlých z 1. sv. války

          f) evidenční osobní spisy domácího a zahranič. odboje za 2. sv. války (sbírka 255,

             dotazníky domácího odboje ad.)

 

Řada ročníků kmenových listů je dochována neúplně:

                                               a) 1750-1864  torzovitě

                                               b) 1887-1900  vyskartované ročníky

Zvláště u skartovaných ročníků je téměř bezpředmětné žádat o vyhledávání informací ke konkrétní osobě.

 U naprosté většiny personálních spisů nejsou přiloženy fotografie (s výjimkou např. letců v RAF, příslušníků vládního vojska-důstojníků aj.).

 Odkazujeme Vás dále na doplňující webové stránky: www.100.army.cz hledání ve Verlustlisten – seznamy ztrát za 1. sv. války.

 

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, výsledky je možné zaslat e-mailem nebo vyzvednout přímo v badatelně archivu na adrese

Pilotů 217 / 12
161 00 Praha 6 – Ruzyně 
tel. sekretariát: 973 213 311 
tel. badatelna: 973 213 380 
fax: 973 213 308 

Provozní doba badatelny Vojenského historického archivu

Pondělí:  11,45 – 15,15
Úterý:      8,00 – 15,15
Středa:    8,00 – 17,30
Čtvrtek:   8,00 – 15,15 
Pátek:      Zavřeno

 

Přejeme mnoho úspěchů!